Auditorské služby v Bulharsku

Line
Audit     Při uplatňování auditorských postupů používáme nejlepší a osvědčené globální postupy a normy v oblasti auditu. Naše auditorské služby jsou nabízeny profesionály se zkušenostmi v různých průmyslových odvětvích, to nám umožňuje řešit složité obchodní problémy našich klientů a doporučit tak vhodná preventivní opatření.

   Vedoucí týmu auditor Daniel Ivanov je zahrnut do seznamu registrovaných auditorů podle článku 102, odstavce 1 zákoníku pojištění, mající nárok na audit účetní závěrky pojišťoven a zajišťoven.    Naše auditorské služby v Bulharsku zahrnují:

  • Nezávislé auditorské zakázky a jiné zakázky, týkající se zajišťování finančních výkazů a historických finančních informací;
  • Zakázky auditu účetní závěrky pojišťoven a zajišťoven;
  • Audit projektů financovaných z programů EU;
  • Zakázky přezkoumání finančních výkazů;
  • Zakazky dohodnutých postupů týkajících se různých projektů financovaných pomocí speciálních prostředků;
  • Konverze účetní závěrky;
  • Poradenské služby v oblasti účetního výkaznictví;
  • Finanční a daňové due diligence.

    Přidaná hodnota nezávislého finančního auditu

    Audit roční účetní závěrky chápeme jako završení celoroční spolupráce s klientem. Naším cílem je nejenom upozornit klienta na nedostatky v účetnictví a ve vnitřním kontrolním systému, ale i navrhovat jejich případné řešení v podmínkách klienta. Při ověřování účetní závěrky používáme moderní informační technologie, což nám umožňuje provést vysoce kvalitní a efektivní audit roční účetní závěrky klienta. Znalost techniky auditu v počítačovém prostředí nám umožňuje předložit klientům velice zajímavou cenovou nabídku na naše produkty.

    Pro více informací, nás prosím kontaktujte!


Kontaktujte nas