Счетоводни и одиторски услуги, Търговия с електроенергия

Line
Счетоводна къща Булдес 2006   Счетоводна къща „Булдес 2006“ ООД е създадена в София, през 2006 година, от дългогодишни специалисти в областта на счетоводството, одита и данъците. В основата на екипа е ДЕС и РО Даниел Иванов, който работи с група висококвалифицирани сътрудници, като при нужда се привличат и външни консултанти в необходимите области.

  Всички наши сътрудници имат завършена магистърска степен по релевантни икономически дисциплини и имат дългогогодишен професионален опит в областта на счетоводството и одита. Това гарантира високото качество на обслужването и придържането към добрите практики в сферата на счетоводните и одиторските услуги.

  За нас няма маловажни клиенти - имаме богат опит в счетоводството и одита на малки и големи предприятия от всички сфери на бизнеса, както и нестопански организации с идеална цел.

   За нашите чуждестранни клиенти, ние предлагаме и специализирани услуги на английски и чешки език.

   Нашата счетоводна къща е специализирана в:

 • Процедурите необходими за придобиване на лицензия за търговия с електрическа енергия
 • Данъчни консултации на компании, търгуващи с енергийни продукти и търговски права за пренос
 • Консултации относно акциз върху енергийните продукти (ЗАДС)
 • Отчитане на внос, износ и транзит на електрическа енергия за трети страни
 • Интрастат законодателство и деклариране
 • Представителство пред НАП и Агенция Митници
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО, НСС и US GAAP
 • Специфични анализи и справки според нуждите на клиента
 • Одит в енергийния сектор
 • Сливания и придобивания

Свържете се с нас   Ние Ви предлагаме следните услуги:

    Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, София
 • Текущо счетоводно обслужване;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Личен състав и работни заплати;
 • Счетоводни консултации;
 • Данъчна защита;
 • Своевременна информация за промените в бизнес законодателството.
Счетоводни услуги - София
    Одиторски услуги

Одиторски услуги, независим финансов одит
 • Независим финансов одит на финансови отчети;
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Одит на проекти, финансирани от ЕС;
 • Договорени процедури;
 • Финансов и данъчен дю дилиджънс.
Одиторски услуги - независим финансов одит
    Консултантски услуги в енергетиката

Търговия с електроенергия
 • Съдействие при лицензиране за търговия с електроенергия;
 • Администриране на търговията с електроенергия;
 • Данъчни консултации в енергийния сектор;
 • Комуникация с КЕВР, ЕСО ЕАД и БНЕБ.
Търговия с електроенергия