Účetní služby, Auditorská činnost, Trh s elektřinou

Line
Účetní služby   "Buldes 2006" s.r.o. byla založena v Sofii, v roce 2006, od zkušených odborníků v oblasti účetnictví, auditu a daní. V jádru týmu je auditor Daniel Ivanov, který pracuje se skupinou vysoce kvalifikovaných pracovníků. Pokud je to nutné, spolupracuje se s externími konzultanty v potřebných oblastech.

  Všichni naši zaměstnanci mají ukončený magisterský titul v relevantních ekonomických disciplínách a mají dlouholetou odbornou praxi v oblasti účetnictví a auditu. To garantuje vysokou kvalitu našich služeb a dodržování osvědčených postupů v oblasti účetních a auditorských služeb.

  Každý klient je pro nás důležitý - máme dlouholeté zkušenosti v účetnictví malých a velkých firmách ve všech oblastech podnikání a neziskových organizacích.

    Pro naše zahraniční klienty nabízíme specializované služby v angličtině a češtině.

Specializujeme se na:

 • Postupy potřebné pro získání licence pro obchodování s elektřinou
 • Daňové poradenství právnických osob a DPH, které obchodují s energetickými produkty a práv přeshraničních kapacit
 • Konzultace spotřební daně z energetických produktů
 • Hlášení o dovozu, vývozu a tranzitu elektřiny do zemí mimo EU
 • Legislativa Intrastat a podávání zpráv
 • Účetnictví a zastupování před daňovými úřady a celním úřadem
 • Příprava prozatimní a roční účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, Národních účetních standardů a US GAAP
 • Specifické analýzy a zprávy, podle potřeb zákazníka
 • Audit v energetice
 • Fúze a akvizice

Kontaktujte nas   Nabízíme Vám následující služby:

    Účetní služby

Účetní služby
 • Zpracování podvojného účetnictví;
 • Roční účetní závěrka;
 • Zpracování mezd;
 • Účetní poradenství;
 • Zastupování na úřadech;
 • Včasné informace o neustále se měnící legislativě podnikání v Bulharsku.
Účetní služby více
    Auditorská činnost

Auditorské služby
 • Audit finančních výkazů;
 • Zpráva o prověrce;
 • Audit projektů financovaných z programů EU;
 • Provedení dohodnutých procedur;
 • Finanční a daňové due diligence.
Auditorské služby více
    Trh s elektřinou

Trh s elektřinou
 • Pomoc při získání licence na obchod s elektřinou;
 • Administrativní služby pro obchodování s elektřinou;
 • Daňové poradenství v energetice;
 • Komunikace s EWRC, ESO EAD a IBEX.
Trh s elektřinou více