Zprávy o průhlednosti

Line
Zprávy o průhlednosti   V souladu s požadavky ustanovení čl. 62 (1) Zákona o nezávislým finančním auditu, auditor provádějící povinný audit subjektu veřejného zájmu má povinnost každoročně zveřejnit na svých internetových stránkách Zprávu o průhlednosti: